18 Haziran 2019 Salı

BOLLUK VE BEREKET ÜZERİNE - 11 HAZİRAN 2019, SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMANIN NOTLARI


Bu yazı, 11 Haziran günü İstanbul'da yaptığımız meditasyon esnasında, bolluk ve berekete niyetle gelen grubun çalışma kayıtlarını 
kapsamaktadır. Her ne kadar sadece belli bir günde belirli bir gruba gelmiş gibi gözüksede, hepimiz bir ve bütünüz ve zaman sadece an'dır. Dolayısıyla, bir vesileyle bu yazı karşısına çıkıp "şimdi" okuyanların farkındalıklarının artmasına adeta şifalanmalarına vesile olacağına inancımla ve sonsuz sevgimle paylaşıyorum. 

F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
Kişisel Şifa ve Enerjiler EğitmeniBolluk ve Bereket Niyet ve Şifa Çalışması
11 Haziran 2019 - İstanbul

Derin ve sakin nefeslerle devam edin hissetmeye ve tüm hissettiklerinizi kabule. Kabul ettiklerinizi değiştirip dönüştürmeye, salıp göndermeye devam edin nefesinizle ve niyetinizle.
Birçoğunuzun hala daha kalp çakrasında yükleri var, hissedin. İki göğsünüzün arasında nasıl da yaşanmışlıkları sıkıştırdığınızı ve biriktirdiğinizi hissedin. İhtiyacınız yok bunlara. İzin verin, devam edin her nefesinizle söküp atmaya.
Bu dünya boyutunda bilir olduğunuzu sandıklarınız ve gördüklerinizle oyalandıklarınız bugüne kadar sadece kendi tekamül yolunuzda, kendi yaşam planınıza seçerek aldıklarınızdı anlayın artık ve devam edin sonsuz ve sınırsız ışığın yolunda tüm yüklerinizden arınmaya, en başta kalp çakrasında.
Bir derin nefesle niyet edin bugün burada. “Hayatıma dokunmuş olan kim varsa hepsini ben aldım yaşam planıma, görmek için ve ilerlemek için kolaylıkla koşulsuz sevgi olma yolunda. Bugüne kadar göremediğim ne varsa bundan sonra kolaylıkla görmeye niyet ediyorum şimdi bugün burada ve affetmeyi seçiyorum daima. İhtiyacım yok bu yükleri taşımaya. Salıyorum gönderiyorum bugün burada ve hızla, kolaylıkla artık aydınlanması gereken tüm manalara ulaşmaya niyet ediyorum burada. İzin veriyorum anlamaya kendime, izin veriyorum hatırlamaya kendime burada. İşim yok başkasıyla. Ben en başta kendi ışığımı yakmak için geldim bu dünyaya. Kendi tekamül yolumda ilerlemek için geldim bu dünyaya, bu boyuta. Ben seçtim, ben istedim de bedenlendim bu dünyada, bu zamanda. İhtiyacım yok bu yükleri daha fazla tutmaya.”
Derin ama sakin nefeslerle az önce yürekten ettiğiniz niyetinizle salmaya başladığınız yüklerin hafifliği ile, ilahi ışığın içinden geçerek ilahi ışığın korumasıyla hızla ve kolaylıkla devam edin yükselmeye. Devam edin her nefesinizle yükselmeye.

Ve bir derin nefesle hissedin boğazınızdaki düğümleri adeta. Bir hayat boyu tuttuklarınızı, tutunduklarınızı hissedin adeta izin verin hatırlamaya, yüreğinizden gelip de boğazınızdan çıkamayanlar var ya, düğüm düğüm adeta bağlıyorlar sizi aşağıya. Oysa hiç ihtiyacınız yok buna. Çıkın yukarıya, çıkın yukarıya, çıkın yukarıya.
Zihninizdeki karmaşayı hissedin bugün burada. İhtiyacınız yok o karmaşaya. Seçtikleriniz var orada, tutunduklarınız var orada. Oysa birçoğu safsata. İhtiyacınız yok onlara. Dayatmalara, ezberlere, gösterilenlere, öğretilenlere. İhtiyacınız yok onlara. Hoca dedikleriniz, büyük dedikleriniz sizden önce bu boyutta bedenlenmiş olanlar, dar bir alanda sadece kendilerine gösterilen kadarını aldılar ve aktardılar ya, artık ihtiyacınız yok buna. Çıkın bu dar alandan dışarıya, çıkın ezberlerinizden dışarıya, yükselin adeta ruhunuzla bir ve bütün. Ve devam edin aydınlanmaya. İhtiyacınız yok eski düzende takılı kalmaya.

Bugün burada niyetiniz olan bolluk ve bereketi hayal etmekle başlayın kendi dünyanızda. Bir süre daha bu dünya boyutuna bağlı kalmaya devam edeceksiniz nasıl olsa. Oysa bu dünya boyutunda hiç ihtiyacınız yok o korkulara.
Şimdi, bugün burada bir derin nefesle başlayın ve salın adeta tüm korkularınızı Toprak Ana’ya. Ve sonrasında devam edin çalışmaya, en başta bolluk ve bereket adına tutunduğunuz korkuları anlayın mutlaka. İhtiyacınız yok o korkulara. Siz ki sonsuz olansınız. Siz ki yaratılmış olansınız. Hiçbir zaman aç ve açıkta bırakılmazsınız. İnanın buna. İhtiyacınız yok o korkulara.
Tutunduklarınız var ya yıllar, asırlar boyunca kendi yarattıklarınızdı aslında. Seçimlerinizdi  bu dünya boyutunda. İlerlemek adına, paylaşmayı öğrenmek adına, koşulsuzca sevgi olmayı öğrenmek adına, açlığı, kıtlığı, yokluğu deneyimlemek adına kendi seçimlerinizdi, ihtiyacınız yok artık bunlara. Siz ki insan varlığı bu zamanda, boyut değiştirmek adına aydınlanma çağında olansınız. İhtiyacınız yok bu korkulara. Bir çoğunuz tamamladınız, deneyimlediniz, bitirdiniz adeta. Kalan ne varsa siz koşulsuz sevgi olduğunuz anda tamamlanır nasıl olsa. Tutunmayın o korkulara. Yaşatmayın onları bu boyutta daha fazla. Salın, şimdi, şu anda nefesinizle ve niyetinizle. Çıkın o kıtlık bilincinden adeta dışarıya. Seçin hür iradenizle adeta, ihtiyacınız yok takılı kalmaya. Ruhunuz aldı derslerini, tamamladı adeta. Siz kalan izleri tortuları ve bağları kesin adeta, bugün burada. İhtiyacınız yok onlara. Tutunmayın daha fazla.

Bir derin nefesle devam edin çalışmaya ve adeta zihninizin kıvrımları arasında nasıl yükler taşıdığınızı hissedin bugün burada. Ve her nefesinizde, yaşamın her anında neyi istediğinizi iyi anlayın bugün burada. Kaldırın adeta tüm sınırları ve sınırlandırmaları, ihtiyacınız yok buna. Her anınızda, her nefesinizde bir sonraki anınızı, adeta kendi yolunuzu adım adım inşa ettiğinizi anlayın bugün burada ve bolluk ve bereket adına ne istiyorsanız hayatınızda bundan sonra onu yaratın mutlaka.
Hala daha birçoğunuzun kalıplaşmış inançları var adeta ve hatta kuralları var bu yolda. Bir derin nefesle niyet edin anlamaya bolluk ve bereketi yaratmama engel olan ne varsa, tüm zihin kalıplarımı, tüm zihin kurallarımı, yüklerimi, tutunduklarımı anlamaya hızla ve kolaylıkla değiştirip dönüştürmeye niyet ediyorum bugün burada deyin yürekten mutlaka. İhtiyacınız yok onlara. Bir derin nefesle girin adeta zihninizin karanlık dehlizlerine ve bakın kapıların üstünde, klasörlerin üstünde adeta hangi başlıklar kayıtlı acaba sizin dünyanızda?

Bir derin nefesle devam edin sonsuz ve sınırsız ışığı hissetmeye, tüm içinizde izin verin adeta doldursun tüm gövdenizi. Haksızlık dediğiniz ne varsa, hazmedemediğiniz ne varsa, kendinize hak gördügünüz ne varsa, haksızlık gördüğünüz ne varsa hepsini hatırlamaya izin verin bugün burada. İzin verin hatırlamaya, direniyorsunuz hala. İzin verin hatırlamaya.
O haksızlık sandıklarınız var ya, her biri adeta bir yük temizledi insanlık adına bu dünya boyutunda, henüz anlayamasanız da. Temizlikler yapılırken geri planda, siz neden yük yapasanız ki bundan sonra? Tüm yaşadıklarınızı, gördüklerinizi, bilir olduklarınızı, hissettiklerinizi adeta, ihtiyacınız yok onlara, hiç ihtiyacınız yok onlara. Tutunmayın onlara. Çözün atın adeta. Taşlaşmış, katılaşmış ne varsa şimdi bugün burada. Bir derin nefesle sindirin adeta tüm hayatınızı bugün burada, ihtiyacınız yok tutunmaya.
Siz arındıkça, siz hazmettikçe, siz sindirdikçe adeta, ilerleyeceksiniz ışık yolunda. Ve sonsuz ışığın sınırsız aydınlığıyla çıktıkça yukarıya kolaylıkla, hissedeceksiniz her şey var aslında, şimdi ve daima. İhtiyacınız yok aşağıda kalmaya. Çıkın yukarıya.  Ruhunuzla bir ve bütün ışık yolundan çıkın yukarıya. İzin verin buna taşıyalım sizi adeta.

En başta dedik ya, affetmedikçe bu hayata dair ne varsa ilerleyemezsiniz ışık yolunda. Oysa hiç ihtiyacınız yok karanlığa çakılı kalmaya. Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ ın adıyla siz de bugün burada affetmeyi seçin mutlaka. Şimdi ve daima.
Ve bir derin nefesle devam edin çıkmaya, ışıkla. Devam edin, devam edin, devam edin. İlk başta o ışık gözlerinizi kamaştırsa da, adeta her şey görünmez olsa da devam edin mutlaka. Ve bir derin nefesle bugün burada izin verin mutlaka, artık görünenden öte manaya ulaşmaya. İzin verin bakmaya ve görmeye bundan sonra. Yeter oyalandığınız gösterilenlerle bu dünya boyutunda, siz çıkın yukarıya. En başta kendinize izin verin mutlaka, görmeyi seçin, bilmeyi seçin, anlamayı seçin mutlaka ve çıkın yukarıya . Açın adeta tüm kapıları, kaldırın adeta tüm perdeleri ve çevirin başınızı Yaradan’a, başlayın bakmaya sonsuzluğa.  Buna muktedir olansınız durmayın artık aşağıda. Bugün burada bir araya gelmiş olanlarsınız anlayın bunu mutlaka. Kimsiniz aslında ve neden buradasınız acaba, bir arada? Oyalanmayın daha fazla. Bir derin nefesle kalan tüm dersleri tamamlamak için adeta hızla ve kolaylıkla niyet edin bugün burada ve yürekten yardım isteyin mutlaka.
“Ben ....... .......... -kendi tam adınızı söyleyin yürekten- bugün burada yaşam planıma aldığım tüm derslerimi hızla ve kolaylıkla tamamlamak için yardım istiyorum. Ruhumla bir ve bütün ışık yolunda yükselmeyi ve görmeyi seçiyorum. Kolayı seçiyorum, iyiyi seçiyorum. Yardım istiyorum. Bitirmeye niyet ediyorum” deyin mutlaka. Yaşam planınıza aldığınız ne varsa bitsin ki hayat başlasın gerçek akışıyla sizin için burada. Oyalanmayın daha fazla ihtiyacınız yok buna. Çıkın yukarıya, çıkın yukarıya.
Hala daha direnenler var aranızda görünenden öte manayı görmek için direnenler var hala daha aranızda. İhtiyacınız yok buna ve aynı anda hala daha zihninin dar alanında kendini aşağıda tutmaya çalışanlar var aranızda. Oysa hiç ihtiyacınız yok buna. Çıkın yukarıya kolaylıkla. Bir nefesiniz ve niyetiniz yeter buna. Ve aydınlansın tüm dünya, siz el ele kol kola ilerleyin hızla, önünüze katın adeta hala daha oyalananları ve tutun, kaldırın, çekin adeta tökezleyip düşenleri, hızlanın mutlaka, hızlanın mutlaka, hızlanın mutlaka.
Kalın sağlıcakla. Biz çekiliyoruz şimdi şu anda ama siz devam edin çalışmaya mutlaka. Kalın sağlıcakla.


Not: Meditasyon esnasında aldığım ses kaydını yazıya döken can dostum Seda Terzi'ye de bir kez daha sonsuz teşekkürlerimiz ve sevgimi yolluyorum. 
5 yorum: