26 Şubat 2019 Salı

BİTMEYEN, ESKİMEYEN...


Neden geldim ben bu hayata?
Sorusuyla başla yürümeye
Aydınlanma yolunda.
Zira ne sadece bedensin
Son nefesinle Toprak Ana’ya kavuşacak
Ne sadece zihinsin
Hatıralarınla var olacak
Ne de sadece ruhsun
3.boyutta.
Sen bir CAN’sın CAN’dan gelen,
Bir ANlığına dahi olsa
Bu boyutta, bir bedende kalmayı seçen,
Tüm evrenle eş zamanda var edilen
Ezelden gelip ebede giderken
Bir nefesle CAN’a CAN veren
7 cihanın 7 kapısından geçen
Ama yine de bitmeyen, eskimeyen
Sadece büyüyen, büyüyen, büyüyen!
Bilge Ruhlar
Bu yazı 26 Şubat 2019, Salı günü saat 21.36 itibariyle F. Ebru Tolan tarafından İstanbul’da kaleme alınmıştır.


22 Şubat 2019 Cuma

KAPILAR - ÖZEL BİR YAZI


GÖNÜL KAPISI
İnsanın, insan denen varlığın, nefsinden öteye geçebilmesi milyonlarca yılını aldı adeta.
Nefs / nefis nedir burada?
İnsanın, insan denen varlığın beden ve zihin formunda kapalı kaldığı boyutta yani 3.boyutta kendi şahsi arzularını, tutkularını, ihtiyaçlarını, isteklerini aralayıp bütüne bakabilmesidir nefsinden öteye geçmesi aslında.
Bu noktada ego ile karıştırılsa da nefs ego değildir aslında. Ego, tekamül yolunda duygularla düşünceler arasında gidip gelen insanın seçimleri ile oluşur. Burada da çoğu zaman kişinin arzuları, tutkuları, istekleri, … söz konusudur gibi algılansa da ego zihnin ruha hizmet eden parçasıdır dersek daha doğru olur aslında. Yani ego da ayrılmaz bir parçanızdır ama nefs içine girilmesi gereken, ötesine geçilmesi gereken, tekamül yolunda değiştirilmesi gereken, değiştirilip dönüştürülmesi gereken, koşulsuz sevgi yolundaki en güçlü kapılardan biridir aslında.
Bir başka bakış açısıyla; bu dünya boyutunda koşulsuz sevgi yolunda ilerlerken ego size yardımcı olur ama nefs hep bir adım ötenizde, önünüzde sizi zorlar, kamçılar adeta.
İşte bu nedenle 1.kapı nefsin önüne geçmek ve adeta onun örttüğü Gönül Kapısı’nı görebilmektir ve o kapıdan geçebilmektir.
Gönül kapısından girebilen her varlık artık ÖZ’den yana, Yaradan’dan yana bir adım atmıştır kendi varlığında ki bu adım uyanışın, aydınlanmaya giden yolun ilk adımıdır.
Ama nefs’ten vazgeçmek ve Gönül Kapısı’nı açmak hayattan, yaşamdan, akıştan vazgeçmek değildir. Tam tersine yaşamın her anında, her veçhesinde (alanında) içinde olmak, akışı hissetmek, akışla var olmak ve buna rağmen, bununla birlikte, gönül gözüyle görmeyi başarabilmektir.
İşte bu noktaya gelebilmiş olanlara siz bugüne kadar ermiş/derviş demiş olsanız da aslında her birinizin içinde bir ermiş/derviş zaten olduğunu artık idrak etmek, kabul etmek çok önemli ve gereklidir.
Bu kabulden sonra ancak insan aramaya başlar.
“Bir ben vardır bende, benden içeru” Yunus Emre

Bugün burada bulunanlarınızın da öncelikle bu kabule geçmesini istiyoruz hızla.
Siz varsınız ve değerlisiniz, bu zamanda, bu coğrafyada bedenlenmeyi seçerek gelensiniz. Gücünüz ÖZ’ünüzden, gücünüz tam, niyetiniz de tam olduğunda ilerlemeniz kolaylaşacaktır bu zamanda.

Bu kabul ve niyet sonrasında Gönül Kapısı aralanır adeta ama geçmek için nefsin sivri uçlarını adeta yumuşatmak, törpülemek gerekmektedir ki bunun en başında hırs ve haset, kin ve nefret gelir mutlaka. İçinde sevgi olmayan ve hatta hızla kolaylıkla sevgi olamayacak olan tüm duygular ve inançlar temizlenmelidir bu yolda.

Bu noktada hatırlatmamıza izin verin ki Yaradan affedicidir, esirgeyen ve bağışlayandır. Bunu hep hatırlayın mutlaka. İşte nefsin önündeki en büyük engel budur aslında; affedememek, hoş görememek, anlayış gösterememek.

İnsan varlığı geçen yüzyıllarda özellikle bu dünya boyutunda zihin melaikelerini güçlendirdiği için hızla, “bilmek”,  “anlamak” noktasında takılı kalmıştır. Düşünün ki bundan 300 yıl önce yağmur damlası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan yerli halk için gökten düşen her bir damla özeldi ve kutsaldı. Oysa şimdi ilkokul seviyesinde buharlaşmayı anlatıyor olmanız çocuklarınızın yağmur algısını değiştirdi, normalleştirdi. Artık sizin için hiçbir değeri, güzelliği, özelliği, kutsanacak, şükredilecek değeri kalmadı damlanın. Sıradanlaştı ve bunu ne yazık ki bilgi yaptı. Bu noktada bilmek kötüdür, cahil kalın gibi bir yargıya varmaya çalıştığımız sanılmasın asla, asla! Tam tersine, bilmenin güzelliğini yüreğindeki sevgi ile harmanlayanlar için bilmek yol aldırır, bilmenin basitleştirdiği durumlar ise yük yaratır.
Bilim insanlarının çoğu bir ana kaynağın, gücün varlığını kabul ederler. Çünkü karşılaştıkları mükemmellik onların yüreğine dokunur.
Oysa ne bilmediğini bilmeyen ama çok bildiğini zannedenler inkar ederler, zihinlerinin gücüne esir düşenler.

Ezcümle, nefs yolunda, nefsi değiştirip dönüştürerek ÖZ’le harmanlamak yolunda ilerlemeye tekamül dediniz siz bunca zamanda. İşte ancak tekamül sizi götürür Gönül Kapısına.

Vardığınız anda Gönül Kapısı’na göreceğiniz manzara biraz hüsran olabilir ilk başta zira onca emekle, size göre meşakkatli bir yoldan ilerleyip geldiğiniz kapının kulpu olmadığını gördüğünüz anda kandırıldığınızı, çabaların yersiz ve boş olduğunu, bu dünyanın karmaşasından, karanlığından çıkmanın asla mümkün olamayacağını, vbg. düşünür bulursunuz kendinizi adeta.

Oysa boşunadır telaşınız ve acınız, kapı zaten açıktır!

Kimin için açıktır; oraya gelebilen ve geçmeye niyet eden için açıktır.
Kendini bilen ve onaylayan için açıktır.
Kendi gücünün kabulünde olan için açıktır.
Yüreğindeki sonsuz sevginin gücü ile kapıyı aydınlatan için kapı zaten açıktır.

İşte o noktada bir an için bile duraksıyorsanız hâlâ, geri dönüp tozları, tortuları, çapakları, çalıları, çırpıları temizlemek gerekiyor diyebiliriz size bu noktada.

… veya niyetinizle ve nefesinizle bir adım atın kapıdan yana bakın bakalım açık mı acaba?

Korkularınız çoksa hâlâ işte bu adımı atamazsınız tozlar, tortular temizlenmiş de olsa.
Kapının eşiği korkularınızdan arınmanız için son çıkış noktası gibidir adeta. Korkular oldukça ilerlenmez daha fazla o yolda.

Şimdi bir derin nefesle dönün bakın geldiğiniz yola. Değişimi görün ve değiştirin geri kalan ne varsa zira artık uyanışı tamamlama safhasında çok da vaktiniz kalmadı Gönül Kapısı’nda buluşmaya:  Siz, biz, topyekûn buluşacağız kapının ardında az sonra!

Gelelim 2.kapıya…
UZAY KAPISI
böyle bir isim verince 2.kapıya bir anda konu ilahi/spiritüel bağlamdan çıkıp fiziksel/metafiziksel boyuta gelir gibi oldu ya işte tam da bunu anlatmak, vurgulamak istedik aslında.
Fizik ve metafizik aynı şeydir aslında. Fizik sizin bilincinize verilen şekli ve kadarı, metafizik henüz sizin idrakinize verilmemiş de olsa zaten OL’andır aslında. Bunu henüz tanımlayamamış olmanız çok normaldir zira bugüne kadar 3.boyutta sadece izin verileni, istenileni, istenildiği kadarıyla ve gösterilen şekli ile aldınız aklınıza. Bu ötesi, başkası, ilerisi, fazlası olmadığı anlamına gelmiyor ne de olsa.

Biz yine de bu ön açıklamadan sonra başka bir ifade/terim daha kullanacağız 2.kapıya

BOYUTSAL KAPI
Şimdi gelin yeniden az önceki noktaya; yani çıktınız içsel bir yolculuğa Gönül Kapısı’na ulaşma arzusuyla, nefsinizle mücadele ettiğiniz onca yılda ve geldiniz geçtiniz ya işte artık o kapının ardında eski mevcudiyetinizi devam ettirdiğiniz 3.boyuttan başka bir boyuta adım atmış olursunuz aslında ki bunu geçtiğimiz yıl yine Ebru bir seminerinde 4.boyut/soyut olana açılan kapı olarak ifade etmişti bizim isteğimizle aslında. Burada da yanlış yok ama biraz eksik var diyelim bugün geldiğiniz noktada.

4.boyut madde ile madde ötesinin yani düşük yoğunluklu enerjiler ile yüksek titreşimdeki enerjilerin bir arada bulunduğu, bulunabildiği düzlemsel boyuttur. Düzlemsel diyoruz zira bu boyut, boyutlar arası değildir. Yani henüz zaman algısının değişmediği, dolayısıyla sizin zihninizin kabul ve idrak edebileceği ara bir boyuttur. Geçiş boyutudur ama kalıcı bir boyut değildir.

4. boyutta her şey vardır ve tamdır ancak mânâlar derinleşmeye başlar, enerji akışları çeşitlenir, idrak genişler, çok genişler. Özellikle 3.boyuta göre idrak çok genişler. Çünkü 3.boyutun sınırlı sonlu yapısı tamamen çözülmüştür artık. Ancak bu boyut 5 ve daha yüksek boyutlar gibi bir takım kuramların henüz topyekûn değiştiği ve hatta kaldırıldığı bir boyut değildir. O yüzden de kalıcı değildir. Yani Gönül Kapısı’ndan geçen insan varlığı 4.boyut kapısından geçmiş olur ve idrakini misliyle genişletir ancak henüz 5 ve üstü boyutların gerçekliğini yaşamaya başlamaz.
İşte bu yüzden geçiş boyutudur/ara boyuttur/geçici boyuttur. Ama kolaylıkla kabule geçebileceğiniz gibi olmazsa olmaz bir uyum boyutudur. Varlığın bilinç ve ruh olarak daha yüksek boyutlarda kaybolmaması adeta zarar görmemesi için bir süre bu boyutta, 4.boyutta uyumlanması gerekmektedir, hazırlanması ki şu an birçoğunuz için bu boyut kapısı açılmıştır ve uyumlanmanız başlamıştır.

Bu kapıdan geçenler için yapılması/dikkat edilmesi gereken hususları özetleyecek olursak:
1.      Nefs hâlâ devrededir.
Yani Gönül Kapısı açıktır.
Yani geri dönmek hâlâ mümkündür! Oysa asla geri dönülmemesi gerekmektedir.
2.      İdrak misliyle genişlemiştir. Ancak yeter değildir. Tüm niyet ve çalışmaların idraki daha da genişletecek olması gerekmektedir.
3.      3. ve en önemlisi bu boyutta hâlâ dualite vardır. Yani ying/yang yani aydınlık ve karanlık. Ne olduğunu ve nerede olduğunu tam idrak edememiş ve kabul edememişler için savrulmanın, çekilmenin hâlâ daha kolay ve mümkün olduğu bir boyuttur. Bu noktada sevgi en büyük gücünüz, Işık yol göstericinizdir.


Gelelim 3.kapıya
EVRENSEL KAPI
Sadece dünyanız değil aynı zamanda tüm güneş sisteminiz oldukça uzun bir süreyi kapalı bir enerji alanında geçirdi. İzin verilenler dışında (görevliler) bu enerji alanına giriş çıkış yapılmadı. Dönem dönem, farklı coğrafyalarda görevli varlıklar gelip gittiler ve siz bunları tarihlerinize mal ettiniz ancak aslında adeta kapalı bir kutunun içinde var edildiniz. Hatta medyum, derviş, erviş vbg. dedikleriniz bile ancak gönül ve uzay kapılarından geçebilmiş ama dünyanın enerji alanında kalan varlıkları oldular. Tüm ruhlar, dünyayı mesken tutmuş ırkların tüm ruhları, bu enerji alanı içinde “alan” denen yerde konuçlandılar.
Oysa artık bu alanın da genişleme ve hatta çözülme, yok olma, erime vakti geldi. Dolayısıyla bugüne kadar dönem dönem açılan ve sonra da kapanan evrensel kapıların yerine açılan ve sürekli açık kalan kapılar oluşturuldu. Bunun ön hazırlıkları sizin bilinç değişikliğinizi kayda değer üst seviyeye çektiğiniz ve bunun onaylandığı 21.12 2012'de başlatıldı ve devam etti. Hâlâ tamamlanmış değil tabii ki, aslına bakarsanız tamamlanışı sizin yükselişinizle olacak ama o tam birlik ve bütünlük hali öncesi açılan ve açık kalan kapıların varlığı şu an bizim size ifade etmek istediğimiz.
8.8.2017’de açılan ve açık bırakılan kapılar dünyada temsilcileri olan galaktik ırkların daha güçlü enerjilerini aktarmasına vesile oldu. Bu aslında görevli olanların uyanmaları, aktive olmaları, güncellenmeleri, … için almaları gereken sinyallerin akışını kolaylaştırdı ve netleştirdi. Bu süreç devam etti ve ediyor.
17.11.2018’de birçok yeni geçit oluşturuldu, sizin coğrafyanızda da mevcut geçitlere yenileri eklendi. Bazı eski geçitler, işlevini yitiren ve enerjisi artık temizlenmesi gereken, kapatıldı. Göbekli Tepe’yi buna örnek verebiliriz yani işlevsel bir geçit olmaktan çıkartılıp temizlenme sürecine geçirildiği için siz de artık orayı ziyaret edebilir oldunuz!

Yeni oluşturulan ve işlevselliği güncellenen geçitlerle boyutlararası bilgi transferi hızlandı. Zaten olması istenen ve gereken de budur. Zira hazırlanmanız gereken Foton Çağı ve öncesinde geçişinizi tamamlamanız gereken Foton Kuşağı mevcut bilgi birikiminizle tamamlayabileceğinizden çok daha fazlasını gerektirmektedir, gerek teknolojik gerek zihinsel anlamda. Şu an tek taraflı bir geçiş söz konusudur yani özel vazifeli olanların dışında bu geçitlerden boyutlararası geçmesine izin verilen ruh yoktur ama gelmesi gereken sinyaller, bilgiler, güncellemeler, idrak, …  adına ne derseniz deyin misliyle ve kolaylıkla gönderilmeye başlanmıştır.

Bu kısaca ne demektir. Binlerce yıldır kaydettiğiniz ilerlemeden ve hatta 21.12 2012’den bu yana kaydettiğiniz ilerlemeden kat ve kat hızlı bir ilerleme kaybedeceğiniz mânâsındadır. İvmelenme artmıştır ve basit Newton fiziği bile size bunun katlanarak, hızlanarak artacağını öğretir/gösterir.

Bu bir başka deyişle ne demektir; kaos artacaktır. Bu değişimi tolere edemeyenler tarafından yaratılacak karmaşa kaosu –görünürde- arttıracaktır. Bu noktada her birinize muazzam görevler düşmektedir. Varlığınızla yaratacağınız sevgi enerjisi ve yine bilincinizle çekeceğiniz ışıkla dünya, üzerindeki tüm canlılar ve Toprak Ana bu görünendeki karmaşanın içinde dahi şifalanmaya, uyanmaya, aydınlanmaya devam edebileceklerdir.

Kim olduğunuzu bilin.
Kim olduğunuzu anlamaya niyet edin.
Hızla Gönül Kapısı’na gelin.
Orada bizimle buluşun.
Uzay kapısını geçin.
4.boyuta uyumlanın.
… ve bir tarafınızın hâlâ dünya boyutunda olduğunu ve olmak zorunda olduğunu kabulle, başınız dik ve aydınlık, yukarıda var olmaya, çalışmaya devam edin.

Her zaman sizinleyiz, bir ve bütünüz, hizmetinizdeyiz, yardım isteyin.
Bilge Ruhlar
Bu yazı 19 Şubat, 2019 Salı günü 14.00 itibariyle F. Ebru Tolan tarafından İstanbul’da kaleme alınmıştır.

18 Şubat 2019 Pazartesi

IŞILDAYAN HAYATLAR AVRASYA KİTAP FESTİVALİ'NDE

Yerli ve yabancı kitap, dergi yayıncıları, yayın faaliyeti yapan STK ve kamu kurumları ile medya kuruluşlarının katıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali          23 Şubat- 3 Mart 2019 tarihleri arasında Avrasya Kültür Merkezi, Yenikapı'da gerçekleşecek ve ben de ilk defa Haziran, 2018'de okurlarıyla buluşan IŞILDAYAN HAYATLAR kitabımla yayınevim Yeni İnsan ile birlikte festivalde olacağım.23 Şubat, Cumartesi 15.00-16.00 saatleri arasında D 103 standında gerçekleşecek imza saatimde tüm kitap severleri bekliyorum. 


Yüreklerinin sesiyle orada olmak isteyen herkesle görüşmekten büyük memnuniyet duyacağımı da belirtmek isterim. 

Sonsuz sevgimle,
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
 Işıldayan Hayatlar


AVRASYA KİTAP FESTİVALİ WEB SAYFASI

#yeniinsanyayınevi
#ışıldayanhayatlar
#avrasyakitapfestivali
#avrasyakültürmerkezi

SIFATLARINIZLA EZİLMEYİN YAŞAM DENEN YOLDA!


Hayatınızdaki insanlarla bir bağ kurarak yaşamayı seçip de geldiniz bu hayata; “Aile Bağı”, “Akraba Bağı”, “Arkadaş Bağı”, “Dost Bağı”, “Komşu Bağı”, “Öğretmen-Öğrenci Bağı”, … adına ne derseniz deyin hayatınızda ki her bir kişiyle bir bağınız var ya aslında, işte bunu siz seçtiniz de geldiniz bu dünyaya, bu boyuta.

AMA sanmayın ki taşımaya geldiniz, bir yük gibi…! Çekmeye geldiniz, bir kağnı gibi…!  Siz kendi yolunuza, onlar kendi yollarına giderlerken aslında bağınızı daim tutmaya söz verdiniz de geldiniz; ne eksik, ne fazla.

Şöyle düşünün mesela; aranızda gerdin, esnek olmayan, boyu belli, çelik gibi güçlü, hiç kopmayan bir ip var da siz gittikçe bir yöne gelmiyor diye diğeri aynı anda, o ipi çekerek, zorlayarak, taşıyarak götüremezsiniz asla. Zaten anlaşma da bu değil aslında!

Oysa o bağın sonsuz bir makaradan, ilanihaye, uzanan çelik gibi güçlü ama ipek gibi ince ve lastik gibi esnek ve evren kadar sınırsız olduğunu hayal edin. Siz giderken kendi yolunuzda onlar da gidecek mutlaka kendi yollarına… ve sizin gittiğiniz yol daha aydınlık, daha ferah, daha huzurluysa siz devam edin kendi yolunuza. Belki bir gün onlar da niyet ederler sizin gittiğiniz tarafa… İşte o zaman, o sonsuz ve daim bağı tutarlar da ulaşırlar yanınıza o anda. Yok, sizin gittiğiniz yol dikenli, balçıksa siz tutunursunuz o zaman o bağlardan en aydınlık olanına ve çıkarsınız doğru yola kolaylıkla.

İşte budur aslında gelirken bu boyuta, eş, dost, çoluk, çocuk, akraba sıfatıyla seçtiklerinizle aranızda.

Sıfatlarınızla ezilmeyin bu yolda; siz , siz olarak devam edin hayatınıza, herkes kendi yolunda yürümek için geldi aslında. Sadece bir ve bütün olduğumuz varoluşta, bağlar kurduk kendi aramızda, dünyevi anlamda, isim verdik onlara. Bağını kesme vakti gelen devam etti kendi yolunda, adı değişti ama yolu baki kaldı kendi tarafında. 
Haydi kalın sağlıcakla, çok takılmayın dünyevi olana, siz niyet edin ruhunuzla BİR ve BÜTÜN olmaya aydınlanma yolunda. Gerçekler çok başka nasıl olsaJ

F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
İstanbul, 18 Şubat 2019 – 13.10  

15 Şubat 2019 Cuma

İSTEYEREK GELDİK, SEÇEREK GELDİK


Gücümüz SEVGİ
Kaynağımız IŞIK
Olduktan sonra
Ne yoruluruz
Ne kayboluruz bu dünyada.

Aradaki çapakları attıkça
Hızlanacaksın nasıl olsa.
Telaşlanma! Ama rehavete de kapılma.
Uyanışa hizmet etmeye geldik
Bu zamanda bu coğrafyada
Yükselişin hazırlıklarını
Tamamlamaya geldik sırasıyla
Sen, ben, o değil BİZ
Topkekûn, isteyerek geldik.
Seçerek geldik aslında.
Şimdi, şu AN’da
Bir derin nefes al
Başla!
Kimsin sen? Hatırla.
Ne kaldı önünde, yüreğinde?
Anla!
… ve çık yola
Nefesinle ve niyetinle
Şimdi, şu AN’da.
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
İstanbul, 14 Şubat 2019


13 Şubat 2019 Çarşamba

AŞK VE İLİŞKİLER

Aşk ve ilişkiler üzerine bir video hazırlamak istedim size 14 Şubat'a denk gelince...

AŞK VE İLİŞKİLER

10-12 dakikaya sığmaz ama yine de, söylediklerimle, bir an için bile olsa, farklı bir pencereye geçin istedim.

Bu videoda bahsi geçen diğer konu başlıklarında hazırladıklarımı da izlediğinizde ve okuduğunuzda hızla çok daha geniş bir açıdan hayatınızı değerlendirmeye başlayacağınıza inanıyorum.

TEKAMÜL 1. BÖLÜM

TEKAMÜL 2. BÖLÜM

TEKAMÜL 3. BÖLÜM

Tekamül başlığındaki videoları örnek olarak buraya aldım ama aslında bakarsanız affetme, korkular, yükler, zihin, kendini bilmek ... gibi 10'dan fazla farklı başlıktaki videom bu konuyla direk bağlantılı zaten:)

Keyifli seyirler, kolaylıkla erişilen farkındalıklar, hızırlu kabuller dilerim.

Sevgiyle kalın, sevgi kalın.
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
11 Şubat 2019 Pazartesi

IŞILDAYAN HAYATLAR'LA SAF SEVGİ ENERJİSİ ÇALIŞMA GRUBU

Herkese merhaba,
Işıldayan Hayatlar'la Saf Sevgi Enerjisi Çalışma Grubu 'nun amacını tekrarlayarak, her Pazartesi akşamı olduğu gibi, bu akşam da 11.00'de çalışıyor olacağımızı hatırlatmak istiyorum.
Eğer hâlâ bize katılmadıysanız lütfen bu çağrıya kulak verin.
Zira çoğalmamız ve hızlanmamız gereken bir dönemdeyiz. Saf ve sonsuz ışığı dünyaya indirmenin en güçlü, etkili ve hızlı yolu hür irade ile yapacağınız seçimdir.
Bunu lütfen yürekten anladığınızdan emin olun💜 Yani siz bilinçli bir farkındalıkla ışığa bağlanmaya, ışıkla dolmaya niyet ettiğiniz anda size doğru güçlü ve net bir akış başlar ki bu bizim sadece istediğimiz değil aynı zamanda ihtiyacımız olandır, şimdi ve daima. Sadece ışığı çoğaltmak, sevgiyi çoğaltmak, sınırsızca ve koşulsuzca.
Bu nedenle bugün biraz daha çoğalıp, katılımı da biraz daha arttıralım mı?
Hadi, uyanma vakti gelen, 2.dalgada olan çok dostunuz var etrafınızda. Salın korkularınızı, aşın endişelerinizi ve davet edin dostlarınızı bütünün hayrına ve bütünün içindeki sizin hayrınıza.
Kalın sağlıcakla buluşuruz bu akşam ve her Pazartesi akşamı saatler 11.00 olduğunda.
Sevgiler
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
Kişisel Şifa ve Enerjiler Eğitmeni

AMAÇ
Bu grup,
*dünya üzerinde, bu zamanda ve tüm zamanlara doğru, bu boyutta ve tüm boyutlara doğru bedenlenmiş olan tüm canlıları ve Toprak Ana’yı, yaradılışımızın özü olan, sonsuz ve sınırsız olan, saf sevgi enerjisi ile doldurmaya/buluşturmaya,
*saf ışığı/yaşam enerjisini/sonsuz ve sınırsız olan ana kaynak enerjisini Toprak Ana’ya indirmeye,
*şifalanma vakti gelmiş ve/veya şifaya niyet edenleri sonsuz şifa enerjisi ile buluşturmaya,
*ortak bilinçte saf sevginin gücüyle değişim ve dönüşüm yaratmaya,
*Bir ve bütün olmanın neticesinde oluşacak sinerjiyi yaratmaya,
*bütünün hayrına ve bütünün içindeki BİR’in hayrına, kendi hayrına
niyet etmiş, yüreğiyle ve nefesiyle çalışanların Pazartesi geceleri Türkiye saatiyle 11.00’de buluştukları bir çalışma grubudur.
Tüm çalışmalar, kişinin kendi bulunduğu fiziki ortamdan, nefesiyle ve niyetiyle yüksek enerjide katılımı ile gerçekleşir.

HAZIRLIK
Herkes için ortak olan hazırlık çalışması arınma/topraklanma ve kalkanlanmadır.
Günün herhangi bir saatinde olabileceği gibi tercihen 22.30 gibi arınma/topraklanma ve kalkanlanma yaparak ara vermeden 23.00'de çalışmaya geçmenizi öneririm.
Daha önce benim eğitimlerime katılanlar biliyorlar... ama bilmeyenler de endişe etmesinler çünkü hep söylediğim gibi kalpten niyetiniz esastır aslında.
"Yüce Allah/Yaradan/Tanrı/Öz/Kaynak/Kaynak Enerji* den gelen sonsuz ve sınırsız ışığın gücüyle tamamen arınmaya, topraklanmaya niyet ediyorum."
(*Emin olun inancınıza göre kullanacağınız tüm kelimeler uygundur, önemli olan sizin kendi yüreğinizdeki huzurla, kendinize en uygun olan hitap şeklini kullanmanızdır.)
diyerek başlayın ve aynı anda da nefesinizle tüm bedeninizi rahatlatıp, tamamen gevşetip, imgeleyin; temizlendiğinizi ve tüm negatif enerjilerin Toprak Ana'ya aktığını...
Bu kısım öncesinde ve tüm çalışma boyunca tercihen ayaklarınız yere basacak şekilde dik konumda oturuyor olun ve ellerinizi tamamen rahat bırakın. Ancak bu da olmazsa olmaz değildir, kendinizi nasıl daha rahat / huzurlu / konforlu / güvende… hissediyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz.
Tamamen temizlenip, arınıp, topraklandığınızı hissettiğiniz / kabul ettiğiniz anda akan nurun bedeninizi içten dışa doğru doldurup çevrenizde katman katman bir koruma oluşturduğunu, ayak tabanlarınızın altında gittikçe genişleyen bir taban hattına dönüştüğünü hayal edin ve bedeninizin yanlarından adeta bir piramit oluşturacak şekilde sonsuz ve sınırsız ilahi ışığın muhteşem bir ışık piramidi oluşturduğunu ve sizin de bu ışık piramidinin tam ortasında durduğunuzu imgeleyin, kabul edin.
Işık piramidinin en tepe noktasının adeta bir baca deliği gibi açık kaldığını ve sonsuzluktan size akan ışığın o noktadan bol bol piramit kalkanınıza da size de akmaya devam ettiğini hayal ederek ışık yolundan yükselmeye başlayın niyetinizle. Bu yükselişle, kendi özünüzle bir ve bütün olmaya da niyet edin.
ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
Ortak çalışmamız saat 23.00'de başlar.
Ancak siz bedeninizi rahat konuma geçirme, nefesinize odaklanma ve niyet kısmı için kendinizi iyi hissettiğiniz saatte başlayabilirsiniz...
Her zaman olduğu gibi, yine, ayaklarınız yere basar konumda dik oturuşta olmanızı öneririm, yatarak çalışmak, hele de bu saatte sizi uyutabilir:) ama tabii ki tercih sizin.
Hangi konumda olursanız olun avuç içlerinizi yukarı bakacak şekilde açık başlayın çalışmaya.
Ben çalışmanın başlangıcında ve gerekirse tüm çalışma boyunca değiştirme, dönüştürme gücünü de içinde barındıran evrensel bir şifa enerjisi "mor ışık alevi şifa enerjisi" aktarımı yapacağım için; lütfen öncelikle bunu almaya niyet edin:
"Yüce Allah'ım* şifanın tek kaynağı sensin. Senden gelen, sonsuz şifayı almaya niyet ediyorum ve buna Ebru'nun aracılık etmesini kabul ediyorum, izin veriyorum, şimdi" deyin.
Eş zamanlı "Yüce Allah'ım* ben ... (tam adınızı söyleyin bu noktada) özümle, özümden olanla bir ve bütün olmayı seçiyorum şimdi ve daima" deyin yürekten.
Tamamen arınmış, kendini şifaya açmış ve ruhuyla bir ve bütün olma niyetiyle çalışmaya başlayabiliriz artık.
Önce kendinizi yukarıda kalkanlanma kısmında anlattığım gibi ışıktan bir piramidin tepe noktasından yükselmiş ve sonsuz ve sınırsız ilahi ışığı piramidin tabanından Toprak Ana'ya yaydığınızı / akıttığınızı imgeleyerek başlayın.
Bizimle saf sevgi enerjisi gönderimi yapacak arkadaşlar şöyle bir niyetle** devam edebilirler.
"Yüce Allah'ım ben ... (tam adınız) bugün burada yüreğimdeki saf sevgiyi, özümden gelen, yaradılışımdan gelen saf ve sonsuz sevgiyi hissetmeye, kolaylıkla ve hızla tüm dünyaya; Toprak Ana'ya ve bu dünyada yaşayan tüm yaratılmışlara bol bol akıtmaya niyet ediyorum şimdi, istiyorum, kabul ediyorum şimdi" deyin** ve
(**Bu mânâda yüreğinizde hissettiğiniz herhangi bir şekilde niyet edebilirsiniz, lütfen kelimelere, imgelemelere takılıp kendinizi yormayın.)
Niyetinizle birlikte kalp çakrası hızasında (iki göğsünüzün arasında) adeta bir kapı / yol açıldığını ve güçlü bir ışığın / sonsuz sevgi enerjisinin sizden tüm dünyaya akmaya başladığını imgeleyin. Önce bulunduğunuz odayı/mekanı ve yakınınızdaki insanları doldurduğunu, sonra da dalga dalga tüm şehre, ülkeye, kıtalara, dünyaya aktığını, sardığını, doldurduğunu imgeleyin, hissedin, KABUL edin ve devam edin niyetinizle...
Bu aşamada aklınıza dünya üzerinde herhangi bir mekan ve/veya bir insan grubu düşerse -örnek: Birleşmiş Milletler Binası veya Filistin'de yaşayanlar vbg. anlayın ki o anda saf sevgiyi o noktaya yönlendirmeniz gerekiyor çokça...yürekten kabule geçin siz kabule geçtiğiniz anda çoğalttığınız sevgi akar.
ŞİFA İÇİN BİZİMLE OLANLAR
Saf sevgiyi göndermekte zorlanacağını düşünen ama çalışmaya katılmak da isteyen dostlarımız ve/veya şifaya ihtiyacı olan/şifalanma niyetinde olan dostlarımız şöyle niyet edebilirler:
"Yüce Allah'ım* ben ... (tam adınız) bugün burada yüreklerindeki saf sevgi enerjisi ile çalışan dostlarıma katılmaya, yüreğimdeki sevgiyi, yaradılışımdan, özümden gelen saf sevgiyi hissetmeye ve çoğaltmaya niyet ediyorum, istiyorum, kabul ediyorum şimdi ve Yüce Allah'ım* ben ... senden gelen tüm yardımlara kendimi tamamen açıyorum, istiyorum, kabul ediyorum şimdi ve daima."
Sonra da sadece nefesinize odaklanın, gevşeyin ve rahat konumda size akan enerjileri hissetmeye niyetle yaklaşık yarım saat geçirin. Bu arada aklınıza düşen bilgilerin, yüreğinize düşen hislerin ve/veya önünüzde canlanan görüntülerin farkında olun. Böyle şeyler hiç olmayabilir, sorun etmeyin... ama olursa yüreğinize; kendi içinize/özünüze "anlamam gereken ne" diye sorun.....
ÇALIŞMA SONUNDA
Çalışmayı ne zaman sonlandıracağınıza siz karar verebilirsiniz ama ben genelde 11.25-11.30’da kadar aktarım yapmaya devam ediyorum. Tamamlandığını hissettiğinizde önce mutlaka kendinize yüreğinizden teşekkür edin ve şükürle bitirin.
Sevgiyle kalın, sevgi kalın.
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
Kişisel Şifa ve Enerjiler Eğitmeni

6 Şubat 2019 Çarşamba

O VAKİT GELDİĞİNDE! - ÖZEL BİR YAZI


O vakit geldiğinde;
Herkes kendi yuvasına doğru
Sonsuz ışığın içine çekildiğinde,
Geriye kalan sadece
Saf sevgi olacak
Bu dünya denen evde.

… ve bu sevginin gücüyle
Nasıl da bir ve bütün olduğumuzun
Bilincinde
Yüreklerimizde sarılacağız birbirimize
Sessizce
Ve gözlerimiz konuşacak derinden
Dilsiz; sözcüksüz, evrenselce.

İşte o vakit geldiğinde
Boyutlara doğru yolculuğa
Geçmeden her bir ruh kendince
Hâlâ yapacaklarımız var bu evde
Birlikte
Zira BİZ, bu meskende, bu zamanda,
Bu mertebede
Birlikte yükselmeyi seçmiş olanlarız
Özümüzden gelen sonsuz sevgiyle
Bu nedenle
Vakit çoktan geldi
Tüm görevlilerin idrakine verilenler aktive edilecek tez vakitte
Demedi deme!
Sen de aktivasyonla sarsılmak
İstemiyorsan bu bedende
Şimdi kalk ayağa
Çık yukarıya
Zihninden dışarıya
Başla bakmaya
Kolaylıkla göreceksin
Uyananlar çoktan çıktılar yola.
…ve etraf yardım etmek için can atanlarla
Dolu aslında.
Elini uzatsana!
Sen elini uzattığında aydınlanacak önün
Ve göreceksin ne çok yardım eli var aslında.
Haydi sal korkularını Toprak Ana’ya
Bağın kalsın ama
Bir süre daha hepimiz bağlı kalacağız
Toprak Ana’ya
Ama bu engel değil
Senin yükselmen için yukarıya.
Çevir başını Yaradan’a
Çık yukarıya
Bağlan senden olana.
Gerisi çok kolay aslında.
Haydi kal sağlıcakla.
Buluşuruz sen niyet ettiğin AN’da.
Bu yazı 6 Şubat 2019, Çarşamba günü saat 13.23’de Firdes Ebru Tolan’a tarafımızdan yazdırılmıştır. Konsey


4 Şubat 2019 Pazartesi

IŞILDAYAN HAYATLAR'DA ŞUBAT AYI

IŞILDAYAN HAYATLAR ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ

Her ayın ilk Perşembe akşamı Işıldayan Hayatlar'ın Kozyatağı Ofisi'ndeki Eğitim Salonu'nda buluşarak yapacağımız Şifa Meditasyonu ile başlıyor,

ŞİFA MEDİTASYONU / ETKİNLİK DUYURUSU

... ve 22.2.'de KAPILAR başlıklı söyleşi ile devam ediyor olacak. Tüm söyleşilerin ücretsiz olduğunu belirtmek isterim. 

AYIN KONUSU / ETKİNLİK DUYURUSU

Her hafta Çarşamba akşamları 11'de 

YOUTUBE/IŞILDAYAN HAYATLAR 'a yeni bir konuda video yüklemeye tabii ki Şubat ayında da devam ediyor olacağım. 

Aynen her Pazartesi akşamı 11.00'de uzaktan çalışma olarak nefesiyle ve niyetiyle katılanlarla devam ettiğimiz IŞILDAYAN HAYATLARLA SAF SEVGİ ENERJİSİ ÇALIŞMA'sı gibi.
Aramıza katılmanız için tek yapmanız gereken Pazartesi akşamı niyetinizle ve nefesinizle bulunduğunuz mekandan yüreğinizdeki, özünüzden gelen saf sevgiyi hissetmek, çoğaltmak ve göndermek tüm evrene. Ama detay okumak, niyet cümlelerini tekrarlamak, paylaşımlara katılmak, dostlarınızla paylaşmak, ... isterseniz de ekli linkten gruba katılım talebi gönderebilirsiniz.
IŞILDAYAN HAYATLARLA SAF SEVGİ ENERJİSİ ÇALIŞMA GRUBU / BİLGİLENDİRME

Grup çalışmalarının / aylık etkinliklerin yanısıra bireysel çalışmalar için web sayfamı inceleyebilir, DM yoluyla (mesaj) iletişime geçebilirsiniz tüm sosyal medya hesapları üzerinden .

www.isildayanhayatlar.com

FACEBOOK / IŞILDAYAN HAYATLAR

INSTAGRAM / IŞILDAYAN HAYATLAR

Birlikte hızlanmak ve çoğalmak için bütünün hayrına olsun, ve öyle de oldu.
Sonsuz sevgimle
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
Kişisel Şifa ve Enerjiler Eğitmeni
Şifacı
Yazar
Kanal
Amacı İnsanlığa Hizmet Olan


ŞİFA ÇALIŞMASI
GRUP MEDİTASYONU
7 ŞUBAT 2019, 20.00 - 22.00
İçinde bulunduğumuz uyanış döneminde, dünya denen evde, bedenlenmiş tüm canlılar için şifa sonsuzdur ve bol bol akmaktadır şimdi ve daima. Ancak bir bedenin, zihnin ve hatta ruhun sonsuz şifa ile bulaşabilmesi için iradenin yani bilinç tarafının bu şifaya niyet etmesi gerekmektedir. 
Ancak bu gereklilik yeterlilik değildir!
Çoğu zaman kişi neden sorun/sıkıntı yaşadığının idrakine ulaşmadan, sadece niyetiyle, tam şifayı deneyimleyemez ki bunu “vakti gelmesi” şeklinde ifade ederim çoğu zaman.
Özetle, şifa herkes için ve her zaman sonsuzdur ancak tezahür edebilmesi niyet ve idrak ile mümkündür.
Bu, her ayın ilk Perşembe akşamında toplu olarak, fiziken bir araya gelerek, yaptığımız şifa meditasyonu da katılımcılarının hem yürekten niyet etmesine hem de oluşan sinerji ile idrake neden olan bir çalışmadır.
Katılımın kendi hayrınız ile birlikte bütünün hayrına olduğunu da hatırlatmama izin verin. Zira hepimiz BİR ve BÜTÜNÜZ ve şifalandıkça şifalandırıyoruz aslında.
Yapılan şifa aktarımının alana da, verene de yük olmaması için sembolik bir ücretlendirme yapılacaktır (30.-TL/kişi)
Sınırlı sayıda katılımcıdan biri olmak için lütfen bilgi veriniz.
Sonsuz sevgimle,
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu
Kişisel Şifa ve Enerjiler Eğitmeni


AYIN KONUSU
KAPILAR
22.02.2019
13.00 - 15.00

Dünyanın kendi enerji alanında süregiden binlerce yıldan sonra, içinde bulunduğumuz uyanış ve aydınlanma dönemi ile birlikte çok sayıda geçide/kapıya izin verilmiştir son günlerde.
Bu çıplak gözle, biz insanların görüp hissedebileceği değişimler olmamakla birlikte artık yükselişe doğru hızlanması gereken insan bilincinin idrakine verilmesi gereken bir konudur.
Ben de Şubat ayında bu konuyu KAPILAR başlığı altında ele alarak, tüm merak edenlere, yeni bir takım evrensel bilgilerin aktarımını yapacağım. Sorularınıza samimiyetle ve açık yüreklilikle, artık vakti gelenleri aktarma niyetimle, cevap vereceğimden emin olmanızı isterim. Dost bildiklerinizi de davet edebileceğiniz sohbet oturumu için 22 Şubat, Cuma saat 13.00’de hepinizi ışıldayan Hayatlar Kozyatağı'nda bekliyor olacağım.
Sonsuz sevgimle,
F. Ebru Tolan Karahasanoğlu