6 Şubat 2020 Perşembe

HAZIRLIK - ÖZEL BİR YAZI


Bizler bu kainatta, hali hazırda 3.boyutta varoluşuna devam eden dünya gezegeninin –ki bu galaktik insan ırkının evidir-, yardımcılarıyız. Daha önce de defalarca kendimizi tanıtmak yoluyla görev tanımımızı yaptık ancak hâlâ daha birçoklarınızın kabulde zorlandığını biliyoruz, sorun değil. Vazifemize engel hiç değil. Zira insan varlığı bu boyutta ve tüm boyutlara doğru hür iradesi ile var edilen bir ırktır, bu hem bir zorluk hem de bir ayrıcalıktır. Ancak kendi yüklerinden arınamamış ve ruhuyla yani öz parçasıyla bir ve bütünlüğü henüz tahsis edememiş olanlar için hür iradenin gücü iki ucu keskin bir kılıçtan farksızdır. Nitekim bir çoğunuz hâlâ dünya boyutunda korkularınızın esareti / boyundurluğu altında hür iradeyi kendi lehinize bir araç olarak kullanmaktansa sizi duraksatacak ve hatta çoğu zaman alçaltacak (enerji olarak) bir güç olarak kullanıyorsunuz.  Oysa önünüzdeki günler insan varlığının 5.boyuta yükselişi aşamasında zorlayıcı tesirleri hayat akışınıza çoğu zaman beklenmedik şekilde sokacaktır. Bu kaçınılmazdır, olması gerekendir, olağandır ancak sizin algınıza göre güzel değildir.
Bu noktada aylar öncesinden hazırlık yapmanız için uyarılarda, yönlendirmelerde ve hatta yardımlarda* bulunmuş olmamıza rağmen durumun önemine binaen tekrarlamamız gereken hususlar bulunmaktadır.  Pek tabii ki seçim sizindir, hep de sizin olacaktır (hür irade) ancak bizim de vazifemiz gereği bilgilendirmek / uyarmak / yol açmak / ışık tutmak görevimizdir. Şimdi bu noktada olabildiğince kısa ve öz bir kez daha ifade etmek istiyoruz Ebru’nun aracılığıyla:
 1. Artık anlayın ki anlamlandıramadıklarınız çok olmasına rağmen farklı bir enerji alanına taşınmış bulunuyorsunuz.**
 2. Bu enerji alanı evrensel yasalar ve akış gereği zorlayıcı unsurlar içermektedir.
 3. Ayrışma kaçınılmazdır.
 4. Değişim ve dönüşüm şarttır.
 5. Engel tanımaz ölçüde zorlanmalara maruz kalacağınız aşikardır.
 6. Olan olması gerekendir ancak bu sizin anladığınız anlamda kaçınılmaz olana seyirci olmanız mânâsına gelmemektedir.
 7. Bu dünya insan ırkının evidir ve öyle kalacaktır.
 8. İnsan ırkının, topyekûn, artık ayağa kalkıp el ele tutuşup YENİyi kendi hür iradesi ile inşası zorunludur.
 9. Aksi takdirde süreç yıpratıcı, yıkıcı olacak ancak kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır.
 10. Uyanış evresi evrensel / enerjisel / ilahi anlamda tamamlanmış olmasına karşın dünya boyutunda zihin / algı / bilinç seviyesinde tamamlanamamıştır.
 11. Uyanış evresinde bitirilmesi gerekenler bitirilmemiştir.
 12. Bu, natamam bir gökdelene taşınmak gibidir. Güneşe yakın olanlar yanmaya başlarken, çünkü havalandırma sistemi henüz devreye alınmamıştır, altta kalanlar donmaktadır zira ısıtma sistemi de natamamdır. (Mecazlar size konuyu anlatabilmek, hissettirebilmek amaçlıdır.)
 13. Yapılacaklar aşikardır.
 14. Bugüne kadar söylenenlerden farklı değildir. Aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi algılamak konuyu sadece basitleştirmektedir ancak yapılması gerekenler hâlâ yapılmamaktadır.
 15. Dünyevi engeller aşılmalıdır.***


Kısaca; alışılagelmiş olandan, konfor alanından çıkılmadan; ezber bozmadan, ilerlemek için çabalamak akıntıya karşı kürek çekmek gibidir şu anda. Gücünüzü, enerjinizi harcamayın boşuna.
Akış değişmiştir, değişmektedir, görün mutlaka.
Hızla aksiyon alabilmek için hafiflemek gerekir; her mânâda: Hafifleyin mutlaka.
Yardım sonsuz, yardımımız sonsuz ancak almak için durduğunuz anda ayağınızın altındaki Toprak Ana durmuyor ya tutunmak zorlaşıyor adeta, manevra kabiliyetini ve adaptasyon gücünü aktive etmek gerekiyor hızla, hızla!
Kalın sağlıcakla,
Bu yazı 6 Şubat 2020, saat 11.50’de F. Ebru Tolan’a tarafımızdan ACİL kaydıyla İstanbul’da kaleme aldırılmıştır.Kaleme alanın notu:
başlıklı videolarımda anlattıklarımı tekrar hatırlamak isteyebilirsiniz.

**SIÇRAMA başlıklı yazıda anlatılmaktadır.

***ENGELLER ve İÇSEL KARMAŞA & KARIŞIKLIK başlıklı videolarımı izleyebilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder